– xt ksiega handlowa

Moduły ERP Optima:

Księga Handlowa – dla kogo?

Rozliczenie księgowości na zasadach pełnej księgowości kontowej muszą wybrać wszyscy przedsiębiorcy wymienieni powyżej, jeśli ich przychody netto za rok poprzedni przekroczyły wartość 2 000 000 euro oraz:

 • spółki handlowe,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
 • gminy, powiaty, województwa,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostki niewymienione w powyższych punktach, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Księga handlowa online – lista możliwości i funkcji, rozwiązań w Comarch ERP XT

O ile prowadzenie pełnej księgowości samodzielnie jest znacznie bardziej skomplikowane niż KPiR, o tyle w programie Comarch ERP XT staraliśmy się wdrożyć wszelkie możliwe ułatwienia tego procesu. Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 

 
 • generowanie plików JPK i wysyłkę do urzędu skarbowego,
 • prowadzenie rejestru VAT sprzedaży i zakupu,
 • prowadzenie zapisów Księgi Handlowej,
 • wygenerowanie wzorcowego planu kont oraz dostosowanie go do wymogów swojej firmy,
 • wprowadzenie Bilansu Otwarcia kont księgowych i przenoszenie ich na kolejne okresy obrachunkowe,
 • generowanie zestawień obrotów i sald na wskazanych kontach z wykorzystaniem kreatora zestawień,
 • integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF),
 • obliczenie i wysyłka deklaracji: VAT-UE, VIU-DO, PIT-36 i PIT-36L,
 • rozliczenia właścicieli,
 • ewidencję i rozliczenie wynagrodzeń pracowników,
 • ewidencję wyposażenia oraz środków trwałych,
 • ewidencję dokumentów środków trwałych,
 • wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu poprzez mechanizm odczytywania plików PDF i zdjęć, Comarch OCR.

A co jeśli mogę wybrać? Jaki rodzaj księgowości wybrać?

Przedsiębiorcy, którzy znajdują się w grupie, która może wybrać, jaki rodzaj księgowości będzie prowadzić zazwyczaj wybierają jej uproszczoną formę czyli prowadzenie jej w formie Ewidencji Ryczałtowej lub na zasadach Księgi Przychodów i Rozchodów. Dlaczego?

 • Jest ona znacznie tańsza –programy umożliwiające korzystanie z ewidencji ryczałtowej lub samodzielne prowadzenie KPiR jak też i biura rachunkowe obsługujące uproszczone formy księgowości są znacznie tańsze niż w przypadku prowadzenia pełnej księgowości. Program do prowadzenia księgowości online kosztuje zaledwie 50 zł miesięcznie.
 • Mniej obowiązków – osoba pracująca w ramach uproszczonej formy prowadzenia księgowości nie jest zmuszona do prowadzenia polityki rachunkowości ani sprawozdań finansowych.
 • Jest znacznie łatwiejsza – dzięki temu, że nie ma konieczności chociażby wykonywania sprawozdań finansowych, przedsiębiorca może sam prowadzić taką księgowość. Wystarczy stosować się do aktualnych przepisów i w terminach dostarczać konieczne dokumenty do odpowiednich organów. Dzięki programowi Comarch ERP XT można to zrobić online.

W przypadku Ewidencji Ryczałtowej jak i Księgi Przychodów i Rozchodów nie ma konieczności tworzenia wielu raportów i statystyk, jak duża korporacja czy spółka giełdowa pracującą na pełnej księgowości.  Jednakże wraz z rozwojem firmy, może pojawić się konieczność zmiany formy ewidencji podatkowo-księgowej, wówczas jednak w łatwy sposób możesz zmienić moduł Księgi Podatkowej i Ryczałtu na moduł Księgi Handlowej.

Samodzielna księgowość przez Internet lub wymiana dokumentów online z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorca, po wyborze formy prowadzenia księgowości, musi jeszcze dokonać kolejnego wyboru: czy prowadzić księgowość samodzielnie w programie, czy też zlecić jej prowadzenie do biura rachunkowego. Pracując na programie Comarch ERP XT obie te formy są możliwe, a program znacznie ułatwia prowadzenie księgowości samemu jak i współpracę z biurem rachunkowym. Bardzo ważnym aspektem korzystania z programu jest gwarancja producenta o zgodności z przepisami. Specjaliści w Comarch pracujący nad programem weryfikują na bieżąco zmieniające się przepisy prawa i jeśli tylko zachodzi potrzeba dostosowania programu do nich, wersja z dostosowaniem pojawia się jeszcze zanim zaczną obowiązywać.
W czym pomoże mi program, jeśli zdecyduję się prowadzić księgowość sam?
W programie Comarch ERP XT umieściliśmy szereg udogodnień dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić księgowość samodzielnie:

 

 
 • automatycznie przenoszenie zatwierdzonych dokumentów do zapisów rejestrów VAT sprzedaży i zakupu,
 • automatyczne przenoszenie zapisów rejestru VAT do KPiR,
 • generowanie wzorcowego planu kont w oparciu o rodzaj prowadzonej działalności,
 • ułatwienia księgowania zapisów rejestru VAT do zapisów pełnej księgowości przy pomocy stworzonych schematów księgowych,
 • automatyczne przypomnienia (również w aplikacjach mobilnych) o terminach obowiązków podatkowych (wysyłka deklaracji, opłaty itp.),
 • wysyłka deklaracji i pobieranie UPO bezpośrednio z programu,
 • komunikacja z bankowością internetową – wysyłka paczek przelewów do realizacji oraz pobieranie danych z wyciągów bankowych.

Jeśli jednak prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest przewidziane w przedsiębiorstwie można skorzystać z wymiany danych z biurem rachunkowym. Dzięki mechanizmowi o nazwie IWD (Internetowa Wymiana Danych) w programie Comarch ERP XT wystarczy zaledwie kilka kliknięć, aby wysłać wszystkie zgromadzone w danym okresie dokumenty do biura rachunkowego pracującego na programie Comarch ERP OPTIMA. Po ich otrzymaniu całość działań księgowych przejmuje nasze biuro rachunkowe, a przedsiębiorca nie musi fatygować się do swojego biura rachunkowego z papierowymi dokumentami. Ogromnym usprawnieniem w procesie wprowadzania dokumentów do systemu jest mechanizm Comarch OCR. Dzięki niemu, wystarczy wczytać zdjęcie lub pdf z dokumentem kosztowym lub wykorzystać kamerę telefonu komórkowego, a mechanizm sam odczyta zawarte na nim dane i wprowadzi je jako dokument kosztowy w systemie.

Wymiana danych z biurem rachunkowym

System Comarch ERP XT umożliwia dwukierunkową wymianę dokumentów oraz danych z biurem rachunkowym pracującym na systemie Comarch ERP Optima. Użytkownik może wysyłać wprost ze swojego systemu do biura faktury sprzedaży oraz dokumenty kosztowe.  Biuro może natomiast przesyłać informacje o płatnościach podatkowych oraz o wystawionej fakturze za usługi księgowe.

Oprócz wysyłania dokumentów oraz odbierania informacji o podatkach, każdy użytkownik aplikacji może również korzystać z wbudowanego komunikatora umożliwiającego swobodną i dwukierunkową wysyłkę wiadomości tekstowych, zdjęć oraz innych plików.

Zawsze aktualna informacja o Twojej firmie

Pulpit aplikacji został zaprojektowany w taki sposób, aby po spojrzeniu na jego ekran startowy, można było w łatwy sposób  uzyskać informację  o wartości sprzedaży i kosztów w danym miesiącu. Wybierając sekcję „Podatki i Opłaty”, można z kolei uzyskać  informacje o bieżących podatkach i opłatach jakie wyliczy i wyśle do użytkownika biuro rachunkowe.

Informacje wyświetlane na pulpicie startowym pogrupowane są w czterech kategoriach:

 • Składki ZUS
 • Podatek PIT
 • Podatek VAT
 • Usługi księgowe
 

Wygodny komunikator

Użytkownik Comarch ERP XT może również korzystać z możliwość wysyłania wiadomości oraz pozostałych dokumentów do biura rachunkowego. Służy do tego wbudowany komunikator, który pozwala na pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, zdjęć oraz innych plików o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Wiadomości te są również archiwizowane, dzięki czemu można do nich wracać w dowolnym czasie.

 

Księgowanie online w XT: wsparcie i szkolenia

Comarch, jako producent programów ERP, od ponad 25 lat dba o to, aby przedsiębiorcy, korzystający z naszych rozwiązań, mieli programy zawsze aktualne z przepisami oraz, aby praca na tych programach była jak najbardziej intuicyjna i prosta. Każda forma pracy z systemami, czy jest to samo fakturowanie, czy fakturowanie z rozliczaniem magazynu, czy też prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości, pozwala na wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i rozliczeniem firmy również mobilnie dzięki aplikacjom na systemy iOS i Android. To właśnie doświadczenie Comarch, niezawodność i mobilność aplikacji do prowadzenie firmy przekłada się na tak wysokie zaufanie i satysfakcję tysięcy Klientów Comarch.

KONTAKT
Wojciech Dobrowolski
eMail: wojtek@jwj.com.pl
Tel.: +48 606 813 057

Wypróbuj program COMARCH ERP Oprima na 30 dni za darmo

Wypróbuj program COMARCH ERP XT
na 30 dni za darmo

Back to top