– Optima Robotyczna i Sztuczna Inteligencja

Moduły ERP Optima:

Moduły ERP XT:

  • (Wkrótce)

Automaty pobierania danych

Automatyczne pobieranie rachunków bankowych kontrahentów z wykazu podatników VAT

Automatyczne pobieranie danych z baz GUS, ZUS 

Program sam weryfikuje status kontrahenta w VAT: np. sprawdzanie numeru rachunku bankowego czy jest na Białej liście podatników (w rejestrze VAT i ewidencji dodatkowej)

kursów walut z NBP

nowych wartości typu odsetki ustawowe czy progi podatkowe

Automatyzacja w procesach handlowych:

Automatyczna windykacja należności. Funkcja pozwala w zautomatyzowany sposób zarządzać nieuregulowanymi należnościami. Istnieje możliwość automatycznego generowania i wysyłania poprzez e-mail ponagleń zapłaty oraz wiadomości informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenia kontaktów lub zadań CRM związanych z takimi kontrahentami oraz blokowanie sprzedaży do kontrahentów z przeterminowanymi płatnościami. 

Automatyzacja procesów księgowych:

Automatyczne przenoszenie dokumentów kosztowych z modułu Handel do Rejestrów VAT – po wystawieniu dokumentu w module handlowym programu może on zostać automatycznie przeniesiony do rejestru VAT.

Automatyczne księgowanie dokumentów do Księgowości Podatkowej i Ewidencji Ryczałtowej – po wprowadzeniu dokumentu do programu może on zostać od razu zaksięgowany przez program do księgi podatkowej lub ewidencji ryczałtowej.

Komunikacja zewnętrzna

bezpieczne i zautomatyzowane przekazywanie przelewów bezpośrednio do systemu bankowego oraz pobieranie wyciągów z systemu bankowego do Comarch ERP Optima. (Więcej o integracji z bankami)

windykacji należności w oparciu o samoczynnie realizujące się i definiowalne schematy windykacji, które umożliwiają:

  • wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail z informacją o zadłużeniu,
  • możliwość tworzenia w systemie CRM zarówno bazy kontaktów wierzycieli jak i zadań z nimi związanych,
  • generowanie a następnie wysyłanie ponagleń do zapłaty,
  • możliwość blokowania sprzedaży dłużnikom

wysyłanie automatycznych powiadomień do klientów związanych z zadaniami/kontaktami (np. przypomnienie o cyklicznym przeglądzie samochodu, zakupie ubezpieczenia, przedłużeniu abonamentu itp.)

zautomatyzowana wymiana dokumentów z biurem rachunkowym

Inteligentne zczytywanie dokumentów i rozpoznawanie danych

Usługa która przyspieszy digitalizację Twojej firmy. Dzięki Comarch OCR, błyskawicznie wprowadzisz do rejestrów VAT każdą papierową fakturę – potrzebny Ci będzie jedynie skaner lub aparat fotograficzny i połączenie z Internetem. Chmurowa usługa Comarch OCR kluczowe dane z faktury odczyta i skataloguje za Ciebie – dzięki czemu zaoszczędzisz czas, który musiałbyś poświęcić na ich ręczne wprowadzanie, a w przyszłości błyskawicznie wyszukasz potrzebne dokumenty.

Nasz OCR pozwali Ci także usprawniać proces wprowadzania towarów na magazyn poprzez automatyczne tworzenie dokumentów „Faktury zakupu” lub „Przyjęcia zewnętrzne” (PZ) za pomocą rozpoznawania optycznego danych globalnych i pozycji z dokumentów źródłowych „Faktura sprzedaży” lub „Wydanie zewnętrzne” (WZ). 

Usprawnienie pracy dzięki inteligentnej automatyzacji i AI

automat wysyłki faktur pocztą e-mail. Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM.

operacje seryjne: możliwość seryjnego dodawania pojedynczych dokumentów wewnętrznych, seryjnej zmiany formy i terminu płatności, seryjnej zmiany podmiotu/ płatnika, seryjnej aktualizacji danych podmiotu oraz seryjnej zmiany stawki VAT przy zmianie kategorii.

Mechanizm, który dzięki machine learning wyszukuje powtarzające się okresowo faktury i proponuje ustalenie dla nich wzorca faktury cyklicznej w module CRM

 

Wypróbuj program COMARCH ERP Oprima na 30 dni za darmo

KONTAKT
Wojciech Dobrowolski
eMail: wojtek@jwj.com.pl
Tel.: +48 606 813 057

Back to top