– Optima Ksiegowosc

Moduły ERP Optima:

Moduły ERP XT:

 • (Wkrótce)

Najważniejsze cechy modułu księgowego w Comarch ERP Optima

program ksiegowy zgodny z przepisami

Zawsze zgodny z przepisami

Oprogramowanie zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, bezpieczne i odpowiedzialne prowadzenie firmy

 

kazda forma ksiegowisci - ikona

Wszystkie formy księgowości

Ewidencja ryczałtowa, Książka Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, czyli pełna księgowość.

 

ksiegowosc - inteligentna automatyzacja procesów ksegowych

Automatyzacja procesów

Automatyczne księgowanie dokumentów przy wykorzystaniu wzorców księgowych (pełna księgowość), OCR , operacje seryjne na dokumentach

 

rozliczenia vat

Rozliczanie VAT

Rozliczenie VAT na zasadach ogólnych i metoda kasową. Możliwość wyboru metody rozliczenia VAT, rozliczenia miesięczne lub kwartalne

 

program ksiegowy zgodny z przepisami

Integracja z KSeF

Oprogramowanie pozwala na generowanie, wysyłkę jak i odbiór e-Faktur do/z Krajowego Systemu e-Faktur

 

zaliczki pit i CIT w programie ksiegowym - ikona

Zaliczki na PIT i CIT oraz deklaracje roczne

Naliczanie zaliczek na PIT-36/PIT-36L, PIT-37, PIT-28, czy CIT-8 oraz obliczanie i elektroniczna wysyłka deklaracji rocznych

 

ewidencja - vat ikona

Pełna ewidencja VAT

Wprowadzanie dokumentów do Rejestrów VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych i wysyłanie do systemu e-Deklaracje, tworzenie wydruków rejestrów VAT, dowolna ilość podrejestrów VAT sprzedaży i zakupu

 

obsluga JPK i JPK V7 - ikona

Tworzenie i wysyłka plików JPK

Sporządzanie i przesyłanie plików JPK we wszystkich strukturach: JPK_V7, VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG

 

piktogram ewidencji dokumentów w programie księgowym

Ewidencja dodatkowa

W programie jest możliwa oddzielna rejestracja dokumentów, które nie są dokumentami VAT, np. polisy ubezpieczeniowe, zlecenia

 

skanowanie i wprowadzania danych ze zdjęć

OCR dokumentów kosztowych

Wprowadzanie faktur ze skanów i zdjęć; plików PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF za pomocą usługi Comarch OCR

 

program ksiegowy zgodny z przepisami

Sporządzanie VAT-ZD do pliku JPK_V7

Rozliczenie ulgi na złe długi w celu skorygowania podatku VAT naliczonego za niezapłacone faktury w terminie

 

Pełna księgowość – księgowość kontowa

Comarch ERP Optima Księga Handlowa i aplikacje zintegrowane (np. Comarch e-Sprawozdania) umożliwią prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • tworzenie okresów obrachunkowych,
 • stworzenie wielopoziomowego planu kont oraz wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania dokumentów oraz deklaracji 
 • predekretację dokumentów 
 • tworzenie księgowań okresowych 
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M, VAT-27 i wysyłanie deklaracji do systemu e-Deklaracji,
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • obsługę deklaracji CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów jest możliwe bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowanie ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • generowanie automatycznych różnic kursowych i kompensat w momencie rozrachowywania dekretów, 
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • import lub eksport plików poprzez pracę rozproszoną
 • automatyczną internetową wymianę dokumentów
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK_V7 oraz JPK według struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG do Urzędu Skarbowego,
 • scalenie plików JPK_V7,
 • automatyczne rozliczanie przelewów bankowych przy imporcie,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielnej płatności – (MPP) 
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT 
 • zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym 
 • pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT 

Moduł Księga Handlowa Plus dodatkowo pozwala na:

 • zakładanie oraz księgowanie na konta walutowe,
 • księgowanie schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Księga Przychodów i Rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa

Moduł Comarch ERP Optima Księga Podatkowa wspomaga księgowość w codziennej pracy firmy. Program księgowy pozwala na obsługę księgową w zakresie ewidencji ryczałtowej, Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR), a także rozliczenia podatku VAT od towarów i usług.

Moduł Księga Podatkowa pozwala na:

 • wprowadzenie zapisów Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej,
 • wprowadzenie dokumentów do rejestrów VAT i ewidencji dodatkowej oraz ich księgowanie,
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • rozliczenie ewidencji przebiegu pojazdu,
 • dodanie spisu z natury,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-36/PIT-36L lub PIT-28 oraz obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • wprowadzenie wielu działalności właściciela do wyliczenia podatku dochodowego,
 • sporządzenie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VAT-27 oraz wysyłanie do systemu e-Deklaracji,
 • rozliczanie VAT na zasadach ogólnych i metodą kasową
 • sporządzanie VAT-ZD do deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7,
 • tworzenie i wysyłanie plików JPK_V7  oraz JPK według struktury: VAT, KR, PKPiR, EWP, WB, FA, MAG do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie firmy wielozakładowej,
 • prowadzenie rozliczeń przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności – MPP
 • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT
 • zastosowanie ulgi na złe długi w podatku dochodowym 
 • pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT 

Wypróbuj program COMARCH ERP Oprima na 30 dni za darmo

KONTAKT
Wojciech Dobrowolski
eMail: wojtek@jwj.com.pl
Tel.: +48 606 813 057

Back to top