• 1
  • 2

Korzyści

  • masz możliwość nabycia wybranych towarów/usług przed czasem niezbędnym do zgromadzenia potrzebnych środków finansowych
  • kupując upragniony towar/usługi na raty, oszczędności możesz przeznaczyć na inny cel
  • możesz kupić towar/usługę lepszej jakości lub droższy
 
 
 

Wymagane dokumenty

1. Dokument potwierdzający tożsamość:

  • dowód osobisty
  • karta pobytu z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego1
  • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela2
  • karta pobytu lub karta stałego pobytu członka rodziny obywatela3